Nieuws

Heimelijk opgenomen telefoongesprek kan dienen tot bewijs in handelzaken

29/11/19

Bij Arrest dd. 12.03.2018 stelt het Hof van Beroep te Antwerpen vast dat het heimelijk opnemen van (telefonische) gesprekkenwettelijk niet verboden is, noch een op straffe van nietigheid voorgeschreven norm miskent.

De omstandigheden rond het opgenomen gesprek dienen wel steeds nagegaan te worden aangezien de betrouwbaarheidvan deze opgenomen gesprekken niet door enig element mogen zijn aangetast.

Het Hof oordeelde verder dat het recht op een eerlijk proces niet wordt geschaad door het aanwenden van deze bewijzen.

De opnames van gesprekken, zonder medeweten van de andere deelnemers, zijn dan ook geoorloofde bewijzen in handelszaken, mits de betrouwbaarheid ervan niet is aangetast of het recht op een eerlijk proces niet in het gevaar komt.

Bron: Rechtskundig Weekblad 2019-20, nr.11, 16 november 2019, pg.426

Ander nieuws

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op

Bel ons op: +32 (0)11 27 09 30