Expertise

Onderhandelingen

Vaak zijn rechtsprocedures lang en kostelijk, daarom verkiezen we systematisch om efficiënte onderhandelingen te voeren om het geschil snel en doeltreffend op te lossen.

De noodzakelijke cumulatieve voorwaarde voor minnelijke regelingen is een grondige juridische en feitelijke kennis.

Het kantoor Willems & Cassimon steunt met al haar medewerkers op haar interne kennis en ervaring om het geschil correct te analyseren en de essentie van de zaak te begrijpen. Met een vlotte en stipte communicatie naar anderen toe, wordt in eerste instantie gepeild naar een wederzijds batende oplossing zonder lange wachtperiodes in een minnelijke fase.

Indien geen minnelijk akkoord kan worden bereikt, zal aan de opdrachtgever procedureel strategisch advies verleend worden om diens rechtmatige belangen te behartigen. Hiermee onderscheiden wij ons van derden.

Steeds zal de opdrachtgever de beslissing behouden over het verloop van zijn dossier en de te volgen procedure.

Onderhandelingen

Vaak zijn rechtsprocedures lang en kostelijk, daarom verkiezen we systematisch om efficiënte onderhandelingen te voeren om het geschil snel en doeltreffend op te lossen.

De noodzakelijke cumulatieve voorwaarde voor minnelijke regelingen is een grondige juridische en feitelijke kennis.

Het kantoor Willems & Cassimon steunt met al haar medewerkers op haar interne kennis en ervaring om het geschil correct te analyseren en de essentie van de zaak te begrijpen. Met een vlotte en stipte communicatie naar anderen toe, wordt in eerste instantie gepeild naar een wederzijds batende oplossing zonder lange wachtperiodes in een minnelijke fase.

Indien geen minnelijk akkoord kan worden bereikt, zal aan de opdrachtgever procedureel strategisch advies verleend worden om diens rechtmatige belangen te behartigen. Hiermee onderscheiden wij ons van derden.

Steeds zal de opdrachtgever de beslissing behouden over het verloop van zijn dossier en de te volgen procedure.