Kantoor

Het advocatenkantoor Willems werd in 1906 opgericht in Hasselt door Fritz Willems, advocaat-pleitbezorger, voormalige stafhouder van de balie te Hasselt en plaatsvervangende vrederechter.

Emmanuel Willems trad in de voetsporen van zijn vader op 23.09.1943 tot zijn overlijden in 1986. Hij was de grondlegger van de specialisaties van het kantoor. Hij legde zich toe op aansprakelijkheidsproblematiek, verzekeringsrecht, verkeer, lichamelijke schade en arbeidsongevallen.

In 1982 volgde Luc Willems zijn vader op samen met Véronique Cassimon, beiden advocaat aan de balie te Hasselt. De bestaande specialisaties werden uitgebreid met aanneming, brand, fraudeproblematiek, handelsrecht, incasso en invorderingen.

Traditie, ervaring en integriteit kenmerken het kantoor dat mede evolueerde met de technologische vooruitgang zonder de fundamentele waarden van het beroep op te geven.

Als actueel onafhankelijk kantoor staan wij ten dienste van ondernemingen en particulieren die een persoonlijke benadering en een transparante opvolging van hun dossier mogen verwachten.

Zowel een adviserende, strategische, als procedurele aanpak behoren tot de middelen waarop de opdrachtgever kan rekenen om een rechtmatige doelstelling of een oplossing te bereiken.

In het menu bovenaan deze pagina vindt u nadere informatie omtrent het team, de specialisaties en contactgegevens.