Expertise

Handelsrecht

Het kantoor heeft expertise betreffende de handelsrechtelijke aspecten waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden.

In het bijzonder verlenen wij u bijstand inzake

 • het opstellen en onderhandelen van handelscontracten,
 • het voeren van handelsrechtelijke procedures,
 • het redigeren en screenen van algemene voorwaarden (handelshuur, concessie, verkoop -en koop, levering,...)
 • het invorderen van facturen,
 • Contractbreuk,
 • Gebreken in producten,
 • Oneerlijke marktpraktijken

Het kantoor beschikt over een incassoafdeling zodat u uw schuldvorderingen op een voor u kosten-transparante wijze kan recupereren.

Wanneer een multidisciplinaire aanpak aangewezen is, wordt beroep gedaan op specialisten in verwante disciplines zoals accountancy, fiscaliteit of bedrijfsvoering.

Handelsrecht

Het kantoor heeft expertise betreffende de handelsrechtelijke aspecten waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden.

In het bijzonder verlenen wij u bijstand inzake

 • het opstellen en onderhandelen van handelscontracten,
 • het voeren van handelsrechtelijke procedures,
 • het redigeren en screenen van algemene voorwaarden (handelshuur, concessie, verkoop -en koop, levering,...)
 • het invorderen van facturen,
 • Contractbreuk,
 • Gebreken in producten,
 • Oneerlijke marktpraktijken

Het kantoor beschikt over een incassoafdeling zodat u uw schuldvorderingen op een voor u kosten-transparante wijze kan recupereren.

Wanneer een multidisciplinaire aanpak aangewezen is, wordt beroep gedaan op specialisten in verwante disciplines zoals accountancy, fiscaliteit of bedrijfsvoering.