Expertise

Aansprakelijkheidsrecht

Een decennialange ervaring en het bezit van een uitgebreide interne kennis van de contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van onze activiteit.

De gebeurtenissen van het professioneel als het privaat leven kunnen op een bepaald ogenblik aanleiding geven tot een schadegeval met soms ingrijpende gevolgen op menselijk en zakelijk vlak. Het is van groot belang om schadegevallen tijdig te onderzoeken en alzo geschillen proberen te voorkomen en/of doeltreffend op te lossen.

Alle feitelijke elementen en verhoudingen tussen de betrokken partijen kunnen van doorslaggevend belang zijn en een bijdrage vormen voor de juiste oplossing. Een juiste oplossing wordt voorafgegaan door een goede communicatie en een vertrouwen gebaseerd op een diepgaande studie van de meegedeelde feiten.

Hierop aansluitend gelden de verhoudingen tussen betrokken partijen en hun verzekeraars met de typische waarborg -of dekkingsproblematiek.

De multidisciplinaire aanpak biedt de beste slaagkansen in schadegevallen waarin verzekeraars ook betrokken zijn.

Tot de opdrachtgevers van het kantoor in aansprakelijkheidszaken en in rechtsbijstand horen een belangrijke groep verzekeringsmaatschappijen die de verdediging van eigen belangen en deze van hun verzekerden toevertrouwen. Ook bedrijven en particulieren doen beroep op deze mogelijkheden.

Professionele aansprakelijkheid

o   Bouw: architecten, ingenieurs, aannemers, …

o   Dienstverlening: verzekeringsmakelaars, vastgoed makelaars, boekhouders, …

o   Zorgverlening: chirurgen, artsen, verplegers, …

o   Contracten: ondernemingen, garagisten, verhuurders, verkopers, ...

o   Inbreuken m.b.t de regels van de kunst, de algemene zorgvuldigheid norm, informatie of adviesverlening, deontologie, …

o   Arbeidsongevallen

Buiten-contractuele aansprakelijkheid

o   Onrechtmatige daad

o   Gebrekkige zaken

o   Ouders

o   Onderwijzers, onderwijsinstellingen, scholen

o   Werkgever, aansteller

o   Dieren

o   Gebouwen

Contractuele aansprakelijkheid

o   Pré-contractuele aansprakelijkheid

o   Contractbreuk

o   Tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst

o   Wilsgebreken

o   Huurdersaansprakelijkheid

 

Medische aansprakelijkheid

o   Medische fout, ongeval

o   Tekortkomingen bij de zorgverlening

o   Tekortkomingen bij de advies- en informatieverlening

Productaansprakelijkheid

o   Verborgen gebreken bij koop-verkoop

o   Schade veroorzaakt door gebrekkige producten

Verkeersaansprakelijkheid

o   Strafrechtelijke verdediging voor inbreuken op de wegcode

o   Burgerlijke partijstelling om schade te verhalen bij verkeersongeval

o   Schade aan voertuigen en personen

o   Vergoeding zwakke weggebruikers

Aansprakelijkheidsrecht

Een decennialange ervaring en het bezit van een uitgebreide interne kennis van de contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van onze activiteit.

De gebeurtenissen van het professioneel als het privaat leven kunnen op een bepaald ogenblik aanleiding geven tot een schadegeval met soms ingrijpende gevolgen op menselijk en zakelijk vlak. Het is van groot belang om schadegevallen tijdig te onderzoeken en alzo geschillen proberen te voorkomen en/of doeltreffend op te lossen.

Alle feitelijke elementen en verhoudingen tussen de betrokken partijen kunnen van doorslaggevend belang zijn en een bijdrage vormen voor de juiste oplossing. Een juiste oplossing wordt voorafgegaan door een goede communicatie en een vertrouwen gebaseerd op een diepgaande studie van de meegedeelde feiten.

Hierop aansluitend gelden de verhoudingen tussen betrokken partijen en hun verzekeraars met de typische waarborg -of dekkingsproblematiek.

De multidisciplinaire aanpak biedt de beste slaagkansen in schadegevallen waarin verzekeraars ook betrokken zijn.

Tot de opdrachtgevers van het kantoor in aansprakelijkheidszaken en in rechtsbijstand horen een belangrijke groep verzekeringsmaatschappijen die de verdediging van eigen belangen en deze van hun verzekerden toevertrouwen. Ook bedrijven en particulieren doen beroep op deze mogelijkheden.

Professionele aansprakelijkheid

o   Bouw: architecten, ingenieurs, aannemers, …

o   Dienstverlening: verzekeringsmakelaars, vastgoed makelaars, boekhouders, …

o   Zorgverlening: chirurgen, artsen, verplegers, …

o   Contracten: ondernemingen, garagisten, verhuurders, verkopers, ...

o   Inbreuken m.b.t de regels van de kunst, de algemene zorgvuldigheid norm, informatie of adviesverlening, deontologie, …

o   Arbeidsongevallen

Buiten-contractuele aansprakelijkheid

o   Onrechtmatige daad

o   Gebrekkige zaken

o   Ouders

o   Onderwijzers, onderwijsinstellingen, scholen

o   Werkgever, aansteller

o   Dieren

o   Gebouwen

Contractuele aansprakelijkheid

o   Pré-contractuele aansprakelijkheid

o   Contractbreuk

o   Tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst

o   Wilsgebreken

o   Huurdersaansprakelijkheid

 

Medische aansprakelijkheid

o   Medische fout, ongeval

o   Tekortkomingen bij de zorgverlening

o   Tekortkomingen bij de advies- en informatieverlening

Productaansprakelijkheid

o   Verborgen gebreken bij koop-verkoop

o   Schade veroorzaakt door gebrekkige producten

Verkeersaansprakelijkheid

o   Strafrechtelijke verdediging voor inbreuken op de wegcode

o   Burgerlijke partijstelling om schade te verhalen bij verkeersongeval

o   Schade aan voertuigen en personen

o   Vergoeding zwakke weggebruikers