Expertise

Aansprakelijkheidsrecht

Een decennialange ervaring en het bezit van een uitgebreide interne kennis van de contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van onze activiteit.

De gebeurtenissen van het professioneel als het privaat leven kunnen op een bepaald ogenblik aanleiding geven tot een schadegeval met soms ingrijpende gevolgen op menselijk en zakelijk vlak. Het is van groot belang om schadegevallen tijdig te onderzoeken en alzo geschillen proberen te voorkomen en/of doeltreffend op te lossen.

Alle feitelijke elementen en verhoudingen tussen de betrokken partijen kunnen van doorslaggevend belang zijn en een bijdrage vormen voor de juiste oplossing. Een juiste oplossing wordt voorafgegaan door een goede communicatie en een vertrouwen gebaseerd op een diepgaande studie van de meegedeelde feiten.

Hierop aansluitend gelden de verhoudingen tussen betrokken partijen en hun verzekeraars met de typische waarborg -of dekkingsproblematiek.

De multidisciplinaire aanpak biedt de beste slaagkansen in schadegevallen waarin verzekeraars ook betrokken zijn.

Tot de opdrachtgevers van het kantoor in aansprakelijkheidszaken en in rechtsbijstand horen een belangrijke groep verzekeringsmaatschappijen die de verdediging van eigen belangen en deze van hun verzekerden toevertrouwen. Ook bedrijven en particulieren doen beroep op deze mogelijkheden.

Lichamelijke schade

Niets is ingrijpender in een mensenleven dan lichamelijke schade.

Doorgedreven kennis van de schade-bestanddelen, de ondersteunings- en regelings-procedures, de evolutie van de rechtspraak laten toe om de rechtmatige belangen van slachtoffers en verzekeraars op integere en objectieve wijze te behartigen. Hierbij worden minnelijke regelingen zeker niet uit de weg gegaan.

Het kantoor beschikt over een bijzondere expertise om de schadebegroting zo dicht mogelijk bij de realiteit te laten aanleunen.

Verkeer

Historisch gezien is de studie van het verkeersrecht in zijn beide aspecten, strafverdediging en aansprakelijkheid de basis van het kantoor geweest. De specifieke wettelijke bepalingen over de verplichte verzekering voor motorvoertuigen en hun evoluties samen met de wetten betreffende de verzekering vormen een belangrijk studieonderwerp in de geschillenregeling.

Aansprakelijkheidsrecht

Een decennialange ervaring en het bezit van een uitgebreide interne kennis van de contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van onze activiteit.

De gebeurtenissen van het professioneel als het privaat leven kunnen op een bepaald ogenblik aanleiding geven tot een schadegeval met soms ingrijpende gevolgen op menselijk en zakelijk vlak. Het is van groot belang om schadegevallen tijdig te onderzoeken en alzo geschillen proberen te voorkomen en/of doeltreffend op te lossen.

Alle feitelijke elementen en verhoudingen tussen de betrokken partijen kunnen van doorslaggevend belang zijn en een bijdrage vormen voor de juiste oplossing. Een juiste oplossing wordt voorafgegaan door een goede communicatie en een vertrouwen gebaseerd op een diepgaande studie van de meegedeelde feiten.

Hierop aansluitend gelden de verhoudingen tussen betrokken partijen en hun verzekeraars met de typische waarborg -of dekkingsproblematiek.

De multidisciplinaire aanpak biedt de beste slaagkansen in schadegevallen waarin verzekeraars ook betrokken zijn.

Tot de opdrachtgevers van het kantoor in aansprakelijkheidszaken en in rechtsbijstand horen een belangrijke groep verzekeringsmaatschappijen die de verdediging van eigen belangen en deze van hun verzekerden toevertrouwen. Ook bedrijven en particulieren doen beroep op deze mogelijkheden.

Lichamelijke schade

Niets is ingrijpender in een mensenleven dan lichamelijke schade.

Doorgedreven kennis van de schade-bestanddelen, de ondersteunings- en regelings-procedures, de evolutie van de rechtspraak laten toe om de rechtmatige belangen van slachtoffers en verzekeraars op integere en objectieve wijze te behartigen. Hierbij worden minnelijke regelingen zeker niet uit de weg gegaan.

Het kantoor beschikt over een bijzondere expertise om de schadebegroting zo dicht mogelijk bij de realiteit te laten aanleunen.

Verkeer

Historisch gezien is de studie van het verkeersrecht in zijn beide aspecten, strafverdediging en aansprakelijkheid de basis van het kantoor geweest. De specifieke wettelijke bepalingen over de verplichte verzekering voor motorvoertuigen en hun evoluties samen met de wetten betreffende de verzekering vormen een belangrijk studieonderwerp in de geschillenregeling.