Expertise

Lichamelijk schade

Niets is ingrijpender in een mensenleven dan lichamelijke schade.

Doorgedreven kennis van de schade-bestanddelen, de ondersteunings- en regelings-procedures, de evolutie van de rechtspraak laten toe om de rechtmatige belangen van slachtoffers en verzekeraars op integere en objectieve wijze te behartigen. Hierbij worden minnelijke regelingen zeker niet uit de weg gegaan.

Het kantoor beschikt over een bijzondere expertise om de schadebegroting zo dicht mogelijk bij de realiteit te laten aanleunen.

Medische kosten

o   Apotheekkosten

o   Consultaties

o   Therapieën

o   Ziekenhuiskosten

Hulpmiddelen

o   Materiële hulpmiddelen: protheses, ombouw woning

o   Hulp van derden

Tijdelijke schade

o   Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid

o   Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid

o   Tijdelijke economische ongeschiktheid: inkomensverlies, verhoogde inspanningen

o   Schade ontstaan tijdens de studies: verhoogde inspanningen, verlies studiejaar, achterstand loopbaan

o   Schade geleden door naastbestaanden

Blijvende schade

o   Blijvende persoonlijke ongeschiktheid

o   Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid

o   Blijvende economische ongeschiktheid: inkomensverlies, verhoogde inspanningen, postprofessionele schade, pensioenverlies

Specifieke schade

o   Esthetische schade

o   Seksuele schade

o   Genoegenschade

Wijze van vergoeding

o   Kapitalisatie

o   Forfaitaire vergoeding

o   Rente

Opvolgen medisch deskundige onderzoek

o   Bijstand tijdens medisch onderzoek

o   Bijstand tijdens gerechtelijke of minnelijke medische expertise

o   Overleg met raadsgeneesheer

Overlijden

o   Begrafeniskosten

o   Schade ex haerede

o   Schade van de naastbestaande: morele en materiële schade

Lichamelijk schade

Niets is ingrijpender in een mensenleven dan lichamelijke schade.

Doorgedreven kennis van de schade-bestanddelen, de ondersteunings- en regelings-procedures, de evolutie van de rechtspraak laten toe om de rechtmatige belangen van slachtoffers en verzekeraars op integere en objectieve wijze te behartigen. Hierbij worden minnelijke regelingen zeker niet uit de weg gegaan.

Het kantoor beschikt over een bijzondere expertise om de schadebegroting zo dicht mogelijk bij de realiteit te laten aanleunen.

Medische kosten

o   Apotheekkosten

o   Consultaties

o   Therapieën

o   Ziekenhuiskosten

Hulpmiddelen

o   Materiële hulpmiddelen: protheses, ombouw woning

o   Hulp van derden

Tijdelijke schade

o   Tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid

o   Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid

o   Tijdelijke economische ongeschiktheid: inkomensverlies, verhoogde inspanningen

o   Schade ontstaan tijdens de studies: verhoogde inspanningen, verlies studiejaar, achterstand loopbaan

o   Schade geleden door naastbestaanden

Blijvende schade

o   Blijvende persoonlijke ongeschiktheid

o   Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid

o   Blijvende economische ongeschiktheid: inkomensverlies, verhoogde inspanningen, postprofessionele schade, pensioenverlies

Specifieke schade

o   Esthetische schade

o   Seksuele schade

o   Genoegenschade

Wijze van vergoeding

o   Kapitalisatie

o   Forfaitaire vergoeding

o   Rente

Opvolgen medisch deskundige onderzoek

o   Bijstand tijdens medisch onderzoek

o   Bijstand tijdens gerechtelijke of minnelijke medische expertise

o   Overleg met raadsgeneesheer

Overlijden

o   Begrafeniskosten

o   Schade ex haerede

o   Schade van de naastbestaande: morele en materiële schade