Team

Luc Willems

Luc Willems studeerde aan de Faculté Notre Dame de la Paix te Namen alwaar hij benevens de kandidatuur ook de Franse taal verder ontwikkelde op academisch niveau. Met het oog op het uitoefenen van zijn toekomstige praktijk in Vlaanderen in opvolging van zijn vader volbracht hij de licenties aan de Katholieke Universiteit te Leuven alwaar hij met onderscheiding afstudeerde.

In 1985 vervoegde hij het kantoor in Hasselt van zijn vader Emmanuel Willems, gespecialiseerd in verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en zware lichamelijke schade.

Deze materie werd dan ook de kern van zijn studie die in de loop der jaren is uitgebreid tot de BOAR en aanverwante materies.

Verzekeringsrecht, lichamelijke schade, brand, aanneming en bouw, BA uitbating en na levering, product aansprakelijkheid, specifieke aansprakelijkheid professionelen (geneesheren, dierenarts, verzekeringstussenpersoon, verpleegster), arbeidsongevallen zijn de courante onderwerpen die het kantoor behandelt.

Techniek en technische problemen zijn voor hem belangrijke aandachtspunten om de deskundige onderzoeken nauwgezet te kunnen opvolgen en daar waar nodig, in overleg met de opdrachtgever, steeds in te grijpen.

Ten slotte is hij houder van het attest om een cassatie procedure te voeren in strafzaken.

De uitgesproken filosofie bestaat in het zoeken naar oplossingen, bij voorkeur op minnelijke wijze.

Ontdek andere teamleden

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op

Bel ons op: +32 (0)11 27 09 30